Sportovní všestrannost je vhodná pro zájemce všech generací, kteří neusilují o maximální sportovní výkon, ale cvičí pro kondici, zdraví a radost z pohybu, kteří chtějí rozvíjet své pohybové dovednosti – rychlost, sílu, obratnost, koordinaci a vytrvalost, učí vítězit i prohrávat, nevzdávat se při neúspěchu a nebát se. Neznamená to, že by se zde nesoutěžilo. Každoročně jsou pořádány tzv. závody všestrannosti, kde se soutěží v gymnastice, plavání, šplhu a atletice. Sokolové tak musí ukázat opravdu všestranný rozhled svých pohybových dovedností. V rámci všestrannosti se také účastníme akcí ČOS jako jsou Noc sokoloven či #beactive Sokol spolu v pohybu.

ODDÍL VŠESTRANNOSTI SOKOLA PŘEMYSLOVICE nabízí pravidelné cvičení v těchto hodinách:

 • rodiče a děti
 • předškolní děti
 • mladší žákyně
 • mladší žáci
 • starší žákyně
 • ženy
 • gymbaly
 • senioři
 • florbal
 • volejbal
 • kung fu

Vítáme nové členy přes celý cvičební rok. Dveře tělocvičny jsou stále otevřeny.

Současně se věnujeme turistice, cykloturistice a pobytu v přírodě. Pravidelně děti připravujeme na Zálesácký závod zdatnosti, organizujeme Pochod okolo Přemyslovic či různé vycházky do okolí. Cykloturisté podnikají krátké vyjížďky pro celé rodiny či delší trasy, např. i s víkendovým pobytem v naší krásné zemi.

Cvičitelský sbor vede náčelnice Zdeňka Grulichová a náčelník Petr Tylšar. Naši základnu všestrannosti tvoří sehraný tým cvičitelů, aktivně se nyní podílí na činnosti bezmála 20 cvičitelů.